Monica Abrahamsen

Hvor enkelt de gjør det for deg som deltaker. Hvor engasjerte, autentiske og ydmyke Lars Olav og Steinar er, og hvor sett og ivaretatt man føler seg i deres nærvær. Her er det virkelig varm kjærlighet, veiledning og gode intensjoner ❤